BIBLIOTEKA SP1
 SZPROTAWA
AKTUALNOŚCI
O BIBLIOTECE
GALERIA FOTO
EBOOKI, AUDIOBOOKI
NPRCz
KONKURSY
O KSIĄŻCE
O INTERNECIE
POLECAMY KSIĄŻKI
LEKTURY
SŁOWNICZEK 
 LINKI
JANUSZ KORCZAK
ARCHIWUM
ARCHIWUM FOTO
 
 
 
 

Regulaminy


REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły.

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

3. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko.

4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres czterech tygodni, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.

5. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zarezerwowana.

6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

7. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.

8. Zbiory specjalne wypożyczane są tylko nauczycielom.

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

10. Wszystkie wypożyczone książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego w ogłoszonym terminie.

11. Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.

13. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

14. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze statutem szkoły.


REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.

2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

3. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.

4. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.

5. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

7. Jednorazowo z komputera można korzystać do 45 minut.

8. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

9. Z encyklopedii, słowników, innych programów i baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.

10. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

11. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

12. Używanie nagrywarki musi być każdorazowo uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.

13. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych nośnikach informacji.

14. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

15. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.

16. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.

17. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

Zabrania się:

  • dokonywania jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu, Skype itp.),
  • samowolnego kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
  • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji (wprowadzających zmiany w konfiguracji komputera),
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.

 Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.