BIBLIOTEKA SP1
 SZPROTAWA
AKTUALNOŚCI
O BIBLIOTECE
GALERIA FOTO
EBOOKI, AUDIOBOOKI
NPRCz
KONKURSY
O KSIĄŻCE
O INTERNECIE
POLECAMY KSIĄŻKI
LEKTURY
SŁOWNICZEK 
 LINKI
JANUSZ KORCZAK
ARCHIWUM
ARCHIWUM FOTO
 
 
 
 

REALIZACJA

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZPROTAWIE

 
Podejmowane działania w terminie 01.09.2018 – 31.12.2018:

 1. Zakup książek do biblioteki szkolnej. Wykaz zakupionych tytułów książek znajduje się na stronie internetowej biblioteki http://bibliotekasp1szprotawa.ehost.pl/ w zakładce NPRCz.
 2. „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” – realizowany w klasach I – III (1.10 - 2.10.2018r.).
 3. Realizacja projektów (do wyboru) we wszystkich oddziałach klasowych z wykorzystaniem książek zakupionych w ramach programu (październik/listopad):
 • „Zakładka do książki” - projekt na najciekawszą zakładkę do książki, która będzie zawierała postać z książki oraz tytuł i autora;
 • „Przebieram się za bohatera książki” – konkurs na najciekawsze przebranie się za postać
  z przeczytanej książki. Wystąpienie w stroju na apelu;
 • „Zwierzęcy bohater w literaturze” - plakat klasowy, ukazujący tytuły książek lub utworów literackich, w których jednym z bohaterów jest zwierzę;
 • „Piramida czytelnicza” – konkurs klasowy polegający na przeczytaniu jak największej ilości książek i udokumentowaniu w postaci krótkiej notatki;
 • „Foto ilustracja”– projekt polegający na zainscenizowaniu wydarzeń opisanych w wybranej
  i przeczytanej wspólnie książce i wykonaniu fotografii, które będą ilustrowały książkę;
 • „Foto projekt okładki do książki” - projekt polega na stworzeniu nowej okładki do książki;
 • „Królewna się nudzi” - przygotowanie i wystawienie przedstawienia teatralnego promującego czytelnictwo i bibliotekę;
 • „Nagrywamy audiobooka” - wydanie audiobooka, którego twórcami będą uczniowie;
 • „Book face” – projekt polega na wykonaniu fotografii okładek książek, które możemy „przedłużyć” swoją osobą;
 • „Jestem twórcą komiksu”– projekt polega na przedstawieniu w formie komiksu wybranej książki lub utworu literackiego. 
      4. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów:
 • „Znam twórczość współczesnych pisarzy” – odgadnięcie tytuł i autora książki na podstawie fragmentu książki (22-26.10.2018);
 • „Z książką mi do twarzy”– konkurs fotograficzny. Konkurs polega na wykonaniu fotografii przez rodzica (opiekuna) dziecka ukazującej dziecko w wybranej scenerii podczas czytania książki
  z podaniem tytułu i autora książki (8-20.11.2018)
 • „Recenzja wybranej książki” (22.10-30.11.2018)
 • „Książka, którą polecam” - konkurs polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat ulubionej książki ucznia (26.11 – 10.12.2018 r.)
5. „Pasowanie na czytelnika” – uczniowie klas I (26.11.2018r.).
6. Wystawy tematyczne książek w bibliotece w bud. A i C.
7. „Wpływ czytania na rozwój dziecka” – prezentacja multimedialna przedstawiona rodzicom podczas zebrań z rodzicami.
8. Wystawy pokonkursowe prac uczniów (XI/XII).
9. Wystawy prac uczniów wykonanych podczas realizacji projektów klasowych w szkole i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie.  
10. Przedstawienie teatralne „Królewna się nudzi” w wykonaniu uczniów klas IV w Szprotawskim Domu Kultury dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego – 14.12.2018r.

11.  „Czytanie łączy pokolenia” – spotkanie czytelnicze z udziałem zaproszonych gości (XII 2018r.).
  12. Prezentacja multimedialna podsumowująca realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (styczeń 2018).